Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie - Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Informacje

GOPS Krasocin

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Artykuły

 • Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

  „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”
  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

  Umowa podpisana

  Gmina Krasocin przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Całkowita wartość zadania w 2024 r. wyniesie:  684 305,98 zł.

  Kwota dofinansowania wynosi 100%

  Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością, który ma pomóc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności życiowych oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, a w szczególności:

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

  Uczestnikami Programu w Gminie Krasocin są osoby z niepełnosprawnością, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:

  1. w stopniu znacznym lub
  2. w stopniu umiarkowanym albo traktowane na równi do wymienionych w pkt 1 i 2

  33 asystentów, zatrudnionych na umowę zlecenie, będzie od dnia 1 marca do 31 grudnia 2024 r. wspierać w życiu społecznym  i domowym 40 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Krasocin.

  Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie.

  Następny nabór do Programu we wrześniu 2024.             

      Kierownik GOPS 

   ZDZISŁAWA  ROBAK

  Czytaj Więcej o: Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością
 • NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU RESORTOWEGO MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ: „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – EDYCJA 2024

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie ogłasza nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024, który zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

  1. dzieciom do ukończenia 16. roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
  2. osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności:
  3. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  4. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  5. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5
   i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.)

  Usługi asystencji osobistej będą w szczególności polegać na pomocy asystenta osobie z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

  Czytaj Więcej o: NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU RESORTOWEGO MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ: „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – EDYCJA 2024