Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie - Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Informacje

GOPS Krasocin

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Umowa podpisana

Gmina Krasocin przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Całkowita wartość zadania w 2024 r. wyniesie:  684 305,98 zł.

Kwota dofinansowania wynosi 100%

Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością, który ma pomóc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności życiowych oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, a w szczególności:

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Uczestnikami Programu w Gminie Krasocin są osoby z niepełnosprawnością, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:

  1. w stopniu znacznym lub
  2. w stopniu umiarkowanym albo traktowane na równi do wymienionych w pkt 1 i 2

33 asystentów, zatrudnionych na umowę zlecenie, będzie od dnia 1 marca do 31 grudnia 2024 r. wspierać w życiu społecznym  i domowym 40 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Krasocin.

Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie.

Następny nabór do Programu we wrześniu 2024.             

    Kierownik GOPS 

 ZDZISŁAWA  ROBAK