Aktualności

Ogłoszenie o terminie wydawania żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie informuje, że wydawanie żywności z „Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020” odbędzie się w remizie OSP Chotów.
W dniu 25.05.2021r. (wtorek) w godzinach 09.00 – 14.00 żywność wydawana będzie dla mieszkańców wsi:
Chotów, Dąbrówki, Kozia Wieś, Oleszno, Zabrody, Świdno, Wola Świdzińska
W dniu 26.05.2021 r. (środa) w godzinach 09.00 – 14.00 żywność wydawana będzie dla mieszkańców wsi:
Lipia Góra, Ostra Górka, Brygidów, Huta Stara, Wojciechów, Borowiec, Jakubów, Karolinów, Mieczyn, Podlesko, Stojewsko, Rogalów, Belina, Krasocin, Niwiska Krasocińskie, Lipie, Nowy Dwór, Ostrów, Sułków, Wielkopole
W dniu 27.05.2021r. (czwartek) w godzinach 09.00 – 12.00 żywność wydawana będzie dla mieszkańców wsi:
Bukowa, Występy, Cieśle, Dąbrówka, Gruszczyn, Ludynia, Skorków, Niwiska Gruszczyńskie, Czostków.

Prosimy o zachowanie odległości od innych osób min. 1,5 m. oraz zasłanianiu ust i nosa.

 

Opieka wytchnieniowa 2021

W dniu 13 maja 2021r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Krasocin, zawarta została umowa w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2021 r. środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania, w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej; „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Umowę z Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Pana Zbigniewa Koniusza podpisali; w imieniu Gminy Krasocin Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie Pani Zdzisława Robak i Główna Księgowa GOPS Krasocin Pani Wanda Sobczyk.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 115 200,00 zł. i w 100% pochodzi ze środków rządowych.

Opieką zostało objętych 12 osób niepełnosprawnych (dorosłych i dzieci), w wymiarze 240 godzin dla jednej osoby w ciągu roku. Łącznie 2880 godzin.

Gmina Krasocin została zakwalifikowana do Programu ,,Opieka wytchnieniowa” już po raz drugi.

Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ

Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020 podopiecznych  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie korzystających z żywności z Podprogramu 2020, które odbędą się: 

19.05.2021 o godz. 14.00.  

19.05.2021 o godz. 16.00. 

20.05.2021 o godz. 15.00 

DT będą realizowane zgodnie z wytycznymi związanym z zasadami bezpieczeństwa w stanie epidemii w danym okresie. Będą to warsztaty zdalne on-line : kulinarne – „Kulinarnie mocni – Magicy” oraz warsztaty niemarnowania żywności „Żywność jest cenna” i Akademii gospodarowania” Chętne osoby, które chcą wziąć udział w warsztacie on-iline mogą się skontaktować z Gminnego Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasocinie lub Kieleckim Bankiem Żywności 664 031 040 w celu uzyskania linku po weryfikacji numeru skierowania.

Ogłoszenie o naborze do ŚRDPP

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego otworzył procedurę naboru kandydatów na członków do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji. Formularze Zgłoszeniowe do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy składać do 11 maja 2021 r.

Więcej informacji znajduje się w poniższym linku 👇

https://www.swietokrzyskie.pro/ogloszenie-marszalka-wojewodztwa-swietokrzyskiego-w-sprawie-otwarcia-procedury-naboru-kandydatow-na-czlonkow-swietokrzyskiej-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego/?fbclid=IwAR1dCJejYUPp2JVXmVBloZfSMQvPtF9RJDSr4JzTgKtJ4Pa2FGd7BtvR4gYLink otwiera się w nowym oknie

z wyrazami szacunku

Mariusz Brelski

Przewodniczący Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Ważny komunikat!!!

Z uwagi na wzmożony okres zachorowań na koronawirusa zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie wizyt w Gminnym Ośrodku Pomocy  Społecznej w Krasocinie.

Wszelkie zapytania można zgłaszać drogą telefoniczną: 41 391 73 16, 503 186 727, 501 540 011 lub mailową na adres: gops_krasocin@poczta.onet.pl.

W sprawach kierowanych do GOPS w  Krasocinie warto także wykorzystać środki komunikacji elektronicznej:

– platformę e-PUAP www.epuap.gov.pl,

– eWnioski  https://empatia.mpips.gov.pl/

lub z wykorzystaniem poczty tradycyjnej.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2020

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2020 – sierpień 2021,  a jej celami szczegółowymi są:

  1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
  2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
  4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2020 – sierpień 2021

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Kielcach  [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa świętokrzyskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

Więcej „PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020”

500+ Informacja dla rodziców i opiekunów dzieci do 18 roku życia.

logo – Rodzina 500+
logo – Rodzina 500+

Zbliża się koniec okresu świadczeniowego, na który są ustalone świadczenia wychowawcze (500+). Jest to 31 maja 2021.

Kolejny okres świadczeniowy programu będzie trwał od 1 czerwca 2021r do 31 maja 2022r. Aby więc otrzymać świadczenie 500 plus po 31 maja 2021r., trzeba złożyć wniosek. Są na to dwa sposoby.

od 1 lutego 2021 r. – przyjmujemy wnioski składane drogą elektroniczną (bankowość elektroniczna, platforma usług elektronicznych ZUS, portal Emp@tia)

od 1 kwietnia 2021 r. – drogą tradycyjną osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie lub za pośrednictwem poczty.

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa i pracowników Ośrodka, zachęcamy i prosimy o składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń drogą elektroniczną już od 1 lutego 2021.

We wniosku należy podać adres poczty elektronicznej, na który otrzymacie Państwo informację o przyznaniu świadczenia.

Więcej informacji:

www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2020 r.(Wigilia) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie będzie nieczynny w zamian za święto przypadające 26 grudnia 2020r. (sobota).

Podstawa prawna: Zarządzenie wewnętrzne Kierownika GOPS Krasocin nr 5/2020 z dnia 3 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasocinie w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę 26 grudnia 2020r.

Za utrudnienia przepraszamy.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, kierowany jest do dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami.

Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności bądź osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o  znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne.

Opieka wytchnieniowa może odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie.

Kto może wziąć udział w Programie?

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności bądź orzeczeniami równoważnymi- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Jak w 2021 r. realizujemy opiekę wytchnieniową?

W 2021 r. opieka wytchnieniowa realizowana jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie poprzez świadczenie usługi w ramach pobytu dziennego – w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej (limit 240 godzin rocznie);

Ile wynosi koszt usługi opieki wytchnieniowej?

Usługi opieki wytchnieniowej są bezpłatne:

  • w wymiarze do 240 godzin rocznie (usługa świadczona w miejscu zamieszkania);

Jaka jest procedura przyznania wsparcia w ramach opieki wytchnieniowej?

Aby otrzymać pomoc w formie opieki wytchnieniowej należy skontaktować się z pracownikiem socjalnym GOPS Krasocin ( tel. 41/3917316, 503 186 727). Pracownicy socjalni udzielą instruktażu w zakresie  uzupełnienia niezbędnych dokumentów. Liczba miejsc jest ograniczona.

Środki na sfinansowanie Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 r., pochodzą w 100% z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Zapewnienie wsparcia w zakresie usługi opieki wytchnieniowej wpisuje się w główny cel powstałego w dniu 1 stycznia 2019 r. państwowego funduszu celowego pn. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zwany „Funduszem Solidarnościowym’’. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787), zwanej dalej „ustawą SFWON”, celem Funduszu Solidarnościowego jest m. in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Ważne strony gdzie można uzyskać informację:

Informacja – Wspieraj Seniora

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie przystąpił do realizacji Programu Solidarnościowego Korpusu „Wspieraj Seniora”. Szczegółowe informacje oraz zasady udzielania pomocy osobom powyżej 70 roku życia znajdziecie Państwo poniżej.

Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze!

Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11

To infolinia, która przekieruje Twoje potrzeby do najbliższego ośrodka pomocy społecznej w Twojej okolicy. Ośrodek pomocy społecznej będzie z Tobą w kontakcie i ustali, kto i jakiej formie będzie mógł Ci pomóc.

Program zakłada dostarczenie niezbędnych produktów do Twojego domu. Mogą to być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Możesz również poprosić o pomoc np. w sprawach urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga Twoich upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych), itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym (np. nie możesz poprosić o usługę sprzątnięcia mieszkania).

Program jest realizowany od 20 października  do 31 grudnia 2020 r.

Program jest dla osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu, w czasie pandemii.  W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej  i społecznej osoby. Ocena  sytuacji  i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do realizatora Programu, czyli ośrodka                   pomocy społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych,  czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

Koszty zakupów pokrywa Senior.

Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów.