Aktualności

Zmiany w KDR 2021r

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 25 maja 2021 r. ogłoszona została ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji  działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (poz. 952).

Nowelizacja ta wprowadza szereg zmian w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

W momencie wejścia w życie nowelizacji (14 dni po ogłoszeniu ustawy) wszystkie aktywne Karty uzyskają formę elektroniczną. Oznacza to, że nie będzie już wniosków o domówienie elektronicznej formy Karty.

Każdy posiadacz aktywnej Karty (niezależnie, czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu) – będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel. Rodzice
i małżonkowie rodziców będą mogli wyświetlać Karty pozostałych członków rodziny (tak jak w aplikacji mKDR). Aplikacja mKDR zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021 r.

Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy), będą musiały pozostać przy Kartach tradycyjnych.

Opłata za duplikat i za domówienie tradycyjnej formy Karty będzie wynosiła 10 zł.

Link do wniosku i dokumentów KDR: https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu

Ważna informacja dotycząca świadczenia „DOBRY START” (300 Plus)!

Szanowni mieszkańcy Gminy Krasocin !

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie informuje, że w dniu 3 czerwca 2021r. weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2021r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. poz. 1006).

Ustawa ta zmienia brzmienie art. 187a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy, stanowiącego podstawę do wydania przez Radę Ministrów przepisów ustanawiających oraz określających tryb i sposób realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

W związku z w/w zmianą od 1 lipca 2021r. realizatorem rządowego programu „Dobry Start” będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych i tam należy kierować wnioski o przyznanie świadczenia.

Jak złożyć wniosek o wyprawkę szkolną dla ucznia?

Wszyscy rodzice od 1 lipca 2021 r. mogą składać wnioski

  • przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia,
  • przez bankowość elektroniczną,
  • przez portal PUE ZUS.

wyłącznie w formie elektronicznej; do dnia 30 listopada 2021 r.

Drodzy Mieszkańcy,

Liczymy się dla Polski, dlatego do osób, które jeszcze nie spisały się w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, może zadzwonić rachmistrz spisowy z numeru 22 828 88 88 lub z numeru infolinii spisowej 22 279 99 99.

Tożsamość rachmistrzów można potwierdzić dzwoniąc na infolinię 22 279 99 99 lub sprawdzając w aplikacji „Sprawdź rachmistrza” na spis.gov.pl

Ważne! Nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi spisowemu, jeśli nie dokonało się samospisu.

 

Nadal możesz spisać się przez internet na spis.gov.pl i wziąć udział w loterii – do wygrania bony pieniężne o wartości 500 i 1000 zł oraz samochód osobowy!

 

Poinformuj o spisie rodzinę i przyjaciół – #liczysiękażdy!

Gminne Biuro Spisowe w Krasocinie

 

 

Ogłoszenie o terminie wydawania żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie informuje, że wydawanie żywności z „Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020” odbędzie się w remizie OSP Chotów.
W dniu 25.05.2021r. (wtorek) w godzinach 09.00 – 14.00 żywność wydawana będzie dla mieszkańców wsi:
Chotów, Dąbrówki, Kozia Wieś, Oleszno, Zabrody, Świdno, Wola Świdzińska
W dniu 26.05.2021 r. (środa) w godzinach 09.00 – 14.00 żywność wydawana będzie dla mieszkańców wsi:
Lipia Góra, Ostra Górka, Brygidów, Huta Stara, Wojciechów, Borowiec, Jakubów, Karolinów, Mieczyn, Podlesko, Stojewsko, Rogalów, Belina, Krasocin, Niwiska Krasocińskie, Lipie, Nowy Dwór, Ostrów, Sułków, Wielkopole
W dniu 27.05.2021r. (czwartek) w godzinach 09.00 – 12.00 żywność wydawana będzie dla mieszkańców wsi:
Bukowa, Występy, Cieśle, Dąbrówka, Gruszczyn, Ludynia, Skorków, Niwiska Gruszczyńskie, Czostków.

Prosimy o zachowanie odległości od innych osób min. 1,5 m. oraz zasłanianiu ust i nosa.

 

Opieka wytchnieniowa 2021

W dniu 13 maja 2021r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Krasocin, zawarta została umowa w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2021 r. środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania, w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej; „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Umowę z Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Pana Zbigniewa Koniusza podpisali; w imieniu Gminy Krasocin Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie Pani Zdzisława Robak i Główna Księgowa GOPS Krasocin Pani Wanda Sobczyk.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 115 200,00 zł. i w 100% pochodzi ze środków rządowych.

Opieką zostało objętych 12 osób niepełnosprawnych (dorosłych i dzieci), w wymiarze 240 godzin dla jednej osoby w ciągu roku. Łącznie 2880 godzin.

Gmina Krasocin została zakwalifikowana do Programu ,,Opieka wytchnieniowa” już po raz drugi.

Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ

Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020 podopiecznych  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie korzystających z żywności z Podprogramu 2020, które odbędą się: 

19.05.2021 o godz. 14.00.  

19.05.2021 o godz. 16.00. 

20.05.2021 o godz. 15.00 

DT będą realizowane zgodnie z wytycznymi związanym z zasadami bezpieczeństwa w stanie epidemii w danym okresie. Będą to warsztaty zdalne on-line : kulinarne – „Kulinarnie mocni – Magicy” oraz warsztaty niemarnowania żywności „Żywność jest cenna” i Akademii gospodarowania” Chętne osoby, które chcą wziąć udział w warsztacie on-iline mogą się skontaktować z Gminnego Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasocinie lub Kieleckim Bankiem Żywności 664 031 040 w celu uzyskania linku po weryfikacji numeru skierowania.

Ogłoszenie o naborze do ŚRDPP

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego otworzył procedurę naboru kandydatów na członków do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji. Formularze Zgłoszeniowe do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy składać do 11 maja 2021 r.

Więcej informacji znajduje się w poniższym linku 👇

https://www.swietokrzyskie.pro/ogloszenie-marszalka-wojewodztwa-swietokrzyskiego-w-sprawie-otwarcia-procedury-naboru-kandydatow-na-czlonkow-swietokrzyskiej-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego/?fbclid=IwAR1dCJejYUPp2JVXmVBloZfSMQvPtF9RJDSr4JzTgKtJ4Pa2FGd7BtvR4gYLink otwiera się w nowym oknie

z wyrazami szacunku

Mariusz Brelski

Przewodniczący Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Ważny komunikat!!!

Z uwagi na wzmożony okres zachorowań na koronawirusa zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie wizyt w Gminnym Ośrodku Pomocy  Społecznej w Krasocinie.

Wszelkie zapytania można zgłaszać drogą telefoniczną: 41 391 73 16, 503 186 727, 501 540 011 lub mailową na adres: gops_krasocin@poczta.onet.pl.

W sprawach kierowanych do GOPS w  Krasocinie warto także wykorzystać środki komunikacji elektronicznej:

– platformę e-PUAP www.epuap.gov.pl,

– eWnioski  https://empatia.mpips.gov.pl/

lub z wykorzystaniem poczty tradycyjnej.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2020

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2020 – sierpień 2021,  a jej celami szczegółowymi są:

  1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
  2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
  4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2020 – sierpień 2021

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Kielcach  [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa świętokrzyskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

Więcej „PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020”

500+ Informacja dla rodziców i opiekunów dzieci do 18 roku życia.

logo – Rodzina 500+
logo – Rodzina 500+

Zbliża się koniec okresu świadczeniowego, na który są ustalone świadczenia wychowawcze (500+). Jest to 31 maja 2021.

Kolejny okres świadczeniowy programu będzie trwał od 1 czerwca 2021r do 31 maja 2022r. Aby więc otrzymać świadczenie 500 plus po 31 maja 2021r., trzeba złożyć wniosek. Są na to dwa sposoby.

od 1 lutego 2021 r. – przyjmujemy wnioski składane drogą elektroniczną (bankowość elektroniczna, platforma usług elektronicznych ZUS, portal Emp@tia)

od 1 kwietnia 2021 r. – drogą tradycyjną osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie lub za pośrednictwem poczty.

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa i pracowników Ośrodka, zachęcamy i prosimy o składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń drogą elektroniczną już od 1 lutego 2021.

We wniosku należy podać adres poczty elektronicznej, na który otrzymacie Państwo informację o przyznaniu świadczenia.

Więcej informacji:

www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus