Usługa tłumacza języka migowego

GOPS w Krasocinie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania zapewnia usługę tłumacza języka migowego. Osoby, które chciałyby skorzystać z usługi proszone są o zgłoszenie przynajmniej na 3 dni robocze za pomocą:
– poczty e-mail na adres gops_krasocin@poczta.onet.pl
– fax. 41/39-17-316
– w sekretariacie ul. Wyzwolenia 6, pokój nr 8.