Statut

W załączeniu Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie