Pracownicy

Lp. Imię i Nazwisko
1 Mirosław Łapot Kierownik GOPS
2 Wanda Sobczyk Główny Księgowy
3  Agnieszka Ogonowska  referent do spraw finansowo-ksiegowych.
4 Anna Sitkowska starszy pracownik socjalny – z-ca Kierownika
5 Anna Robak starszy pracownik socjalny
6 Zdzisława Robak starszy specjalista pracy socjalnej
7 Jacek Wojciechowski starszy pracownik socjalny
8 Jolanta Klimczyk starszy pracownik socjalny
9 Jolanta Rak starszy referent ds. świadczeń rodzinnych
10 Anna Zimna starszy referent ds. świadczeń rodzinnych
11 Barbara Woś referent ds. świadczeń wychowawczych / pracownik socjalny
12 Dorota Robak Asystent Rodziny