Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wyzwolenia 6

29-105 Krasocin

Tel./Fax 41 39 17 316

e-mail: gops_krasocin@poczta.onet.pl

TELEFONY KOMÓRKOWE

POMOC SPOŁECZNA – 503 186 727
ŚWIADCZENIA RODZINNE – 501 540 011

PARTER

Pokój nr 3 – Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze (500+)
Pokój nr 4 – Asystent Rodziny

I PIĘTRO

Pokoje nr 7, 11, 12 – Pracownicy socjalni
Pokój nr 8 – Z-ca kierownika – pracownik socjalny
Pokój nr 9 – Kierownik
Pokój nr 10 – Główny Księgowy

Od 2 maja 2019r. Ośrodek pracuje w dni robocze w godzinach:

Poniedziałek 7.00 -18.00

Wtorek – Czwartek 7.00 -16.00

Piątek 7.00 – 14.00