Informujemy, iż  od dnia  01.10.2018r. do 15.10.2018 r. można ubiegać się o  skierowania uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2018.

 Z powyższej pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudniej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania  z pomocy społecznej, tj:

1 402 zł netto - dla osoby samotnie gospodarującej
1 056 zł netto - dla osoby w rodzinie

Ubiegając się po skierowanie należy udokumentować sytuację  dochodową rodziny za miesiąc wrzesień 2018 r. Informujemy,  iż liczba osób które mogą skorzystać z pomocy jest ograniczona. O terminie i miejscu wydawania żywności osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane indywidualnie.