Uprzejmie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2018 r., od 1 listopada 2018 r. nastąpi wzrost wysokości kwot:
 
- specjalnego zasiłku opiekuńczego do 620 zł (tj. o 100 zł),
- zasiłku dla opiekuna do 620 zł (tj. o 100 zł)
- zasiłku pielęgnacyjnego do 184,42 zł (tj. o 31,42 zł) - w przypadku zasiłku pielęgnacyjnego jest to I etap podwyższenia jego kwoty (II etap podwyższenia jego kwoty nastąpi od 1 listopada 2019 r.).

Szczegóły dotyczące powyższej kwestii zawarte są pod linkiem: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,10134,wyzsze-swiadczenia-dla-osob-niepelnosprawnych-i-ich-opiekunow.html

Departament Polityki Rodzinnej MRPiPS
Krzysztof Gawrysiuk