Rozwój przez naukę i pracę - pod takim hasłem zaprasza 6-4 Ośrodek Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Trzebini. Nasza placówka rozpoczęła nabór na nowy rok szkoleniowy 2017/2018. Oferujemy naukę w następujących zawodach: kucharz, krawiec, ślusarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik samochodowy.
 
Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Trzebini jest placówką zapewniającą bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie w internacie z całodobową opieką kadry opiekuńczo -wychowawczej. Nasza placówka wyciąga pomocną dłoń do młodzieży o zmniejszonych szansach życiowych, z niepowodzeniami szkolnymi, niedostosowanej społecznie. To im w pierwszej kolejności stwarzamy warunki zdobycia wykształcenia i zawodu na statusie pracownika młodocianego.