Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

2022-02-25 – Dodano: Informacja o wynikach naboru
2022-02-23 – Dodano: lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postepowaniu rekrutacyjnym na stanowisko referent – specjalista ds. kadr i administracji

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie ogłasza  nabór

na wolne stanowisko urzędnicze: referent – specjalista

kadr i administracji

Wymiar etatu 1/1

 

 

  1. Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie;

2)      pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni z praw publicznych;

3)      brak skazania za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)      nieposzlakowana opinia;

5)      wykształcenie wyższe ekonomiczne; ekonomia, finanse i rachunkowość lub pokrewne;

6)      co najmniej 2–letni staż pracy na podobnym stanowisku administracyjno – biurowym;

7)      znajomość regulacji  prawnych związanych ze stanowiskiem, m.in.: Ustawa

o pracownikach samorządowych, Kodeks pracy, KPA, Ustawa o Zakładowym Funduszu

Świadczeń Socjalnych, Prawo zamówień publicznych, Ustawa o ochronie danych

osobowych; Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych;

8)     znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania samorządu gminnego i pomocy społecznej;

9)     umiejętność obsługi programów komputerowych – JProbit – kadry, Płatnik, Microsoft

Office, Word, Excel;

10)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku;

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

  1. oswiadczenie-o-stanie-zdrowia
  2. OGŁOSZENIE o NABORZE na wolne stanowisko urzędnicze-skan
  3. kwestionariusz-os-ubiegajacej-sie-o-pracę
  4. OGŁOSZENIE o NABORZE na wolne stanowisko urzędnicze
  5. klauzula-informacyjna-dla-kandydatow-do-pracy
  6. Oświadczenie do-celow rekrutacji-na-wolne-stanowisko-urzednicze

Więcej „Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze”

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

logo Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020Informujemy, iż od dnia 01.10.2018r. do 15.10.2018 r. można ubiegać się o skierowania uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2018.

Z powyższej pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudniej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj:

1 402 zł netto – dla osoby samotnie gospodarującej
1 056 zł netto – dla osoby w rodzinie

Ubiegając się po skierowanie należy udokumentować sytuację dochodową rodziny za miesiąc wrzesień 2018 r. Informujemy, iż liczba osób które mogą skorzystać z pomocy jest ograniczona. O terminie i miejscu wydawania żywności osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane indywidualnie.

II Festiwal Aktywności Fizycznej „Paragedon 2018”

II Festiwal Aktywności Fizycznej „Paragedon 2018”-logoStowarzyszenie Projekt Świętokrzyskie zaprasza osoby niepełnosprawne z terenu gminy Krasocin na II Festiwal Aktywności Fizycznej „Paragedon 2018”, który odbędzie się 22 września 2018r. w godz. 8.00-16.00 na terenie Stadionu Lekkoatletycznego w Kielcach, ul. Leszka Drogosza 1, Kielce.

W ramach imprezy kulturalno-sportowej uczestnicy z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną, zamieszkujący na terenie województwa świętokrzyskiego wezmą udział w różnego rodzaju dyscyplinach sportowych i lekkoatletycznych, konkurencjach, grach zespołowych oraz konkursach.

Więcej informacji pod adresem: Link do strony z informacjami, otwierany w nowym oknie