Wspieraj Seniora

Chcesz pomóc Seniorowi? Masz czas i możliwość zrobienia zakupów osobie potrzebującej lub wyprowadzić psa na spacer?
Dołącz do akcji
# Wspieraj Seniora
Zgłoś chęć pomocy:
przez ankietę na stronie www.wspierajseniora.pl
lub
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasocinie pod nr tel. 41 391 73 16 lub osobiście w siedzibie Ośrodka.

 

Nie możesz włączyć się  w wolontariat ale chcesz pomóc?

Przekaż informacje o solidarnościowym Korpusie Wsparcia Seniorów samotnym starszym osobom w Twojej okolicy.

Numer telefonu dla Seniorów potrzebujących wsparcia
22 505 11 11

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie poszukuje wolontariuszy i osób chętnych do bezinteresownej i nieodpłatnej pomocy w ramach usług sąsiedzkich, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich.