Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Krasocin – kwestionariusz ankiety internetowej

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Krasocin – kwestionariusz ankiety internetowej

Szanowni Mieszkańcy Gminy Krasocin,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie uprzejmie informuje, że od dnia 15 grudnia 2021roku  do 5 stycznia 2022 roku, na terenie naszej gminy będą realizowane badania ankietowe związane z opracowaniem strategii lokalnych zagrożeń społecznych.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań
zbiorczych,  dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania
dokumentu jakim jest Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krasocin na lata 2022-2032.
Badania realizowane są metodą internetową – kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:

https://www.webankieta.pl/ankieta/690422/gmina-krasocin-mieszkancy-strefa-spoleczna.html
Zachęcamy Państwa do udziału w badaniu.