Opieka wytchnieniowa 2021

W dniu 13 maja 2021r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Krasocin, zawarta została umowa w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2021 r. środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania, w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej; „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Umowę z Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Pana Zbigniewa Koniusza podpisali; w imieniu Gminy Krasocin Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie Pani Zdzisława Robak i Główna Księgowa GOPS Krasocin Pani Wanda Sobczyk.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 115 200,00 zł. i w 100% pochodzi ze środków rządowych.

Opieką zostało objętych 12 osób niepełnosprawnych (dorosłych i dzieci), w wymiarze 240 godzin dla jednej osoby w ciągu roku. Łącznie 2880 godzin.

Gmina Krasocin została zakwalifikowana do Programu ,,Opieka wytchnieniowa” już po raz drugi.