OGŁOSZENIE – pomoc żywnościowa

Informujemy, iż od dnia 13.01.2020r. do 24.01.2020r. można ubiegać się o skierowania uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2019.
Z powyższej pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudniej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego
do skorzystania z pomocy społecznej, tj:
1 402 zł netto – dla osoby samotnie gospodarującej
1 056 zł netto – dla osoby w rodzinie

Ubiegając się po skierowanie należy udokumentować sytuację dochodową rodziny za miesiąc grudzień 2019 r. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane indywidualnie o terminie i miejscu wydawania żywności

Informujemy, iż liczba osób które mogą skorzystać z pomocy jest ograniczona.