OGŁOSZENIE – pomoc żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie informuje, że do 20.12.2021r. można ubiegać się o skierowania uprawniające do otrzymania  pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2021. Z powyższej pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudniej  sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy   społecznej,  i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj:

  • 1 542,20 zł netto – dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1 161,60 zł netto – dla osoby w rodzinie

Ubiegając się po skierowanie należy udokumentować sytuację dochodową rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie oświadczenia. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane  indywidualnie o terminie i miejscu wydawania żywności. Liczba osób, mogących skorzystać z pomocy jest ograniczona.

W celu minimalizacji ryzyka zarażenia COVID 19,  osoby zgłaszające się  do Ośrodka powinny mieć zasłonięte usta i nos.

 

Dodatkowe informacje tel. 41 3917 316