Ogłoszenie o terminie wydawania żywności

Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie informuje, że wydawanie
żywności z „Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej
2014-2020” odbędzie się w remizie OSP Chotów.
W
dniu 21.07.2020r. (wtorek) w godzinach 09.00 – 14.00 żywność
wydawana będzie dla mieszkańców wsi:
Chotów,
Dąbrówki, Kozia Wieś, Oleszno, Zabrody, Świdno, Wola Świdzińska
W
dniu 22.07.2020 r. (środa) w godzinach 09.00 – 14.00 żywność
wydawana będzie dla mieszkańców wsi:
Lipia
Góra, Ostra Górka, Brygidów, Huta Stara, Wojciechów, Borowiec,
Jakubów, Karolinów, Mieczyn, Podlesko, Stojewsko, Rogalów, Belina,
Krasocin, Niwiska Krasocińskie, Lipie, Nowy Dwór, Ostrów, Sułków,
Wielkopole
W
dniu 23.07.2020r. (czwartek) w godzinach 09.00 – 12.00 żywność
wydawana będzie dla mieszkańców wsi:

Bukowa,
Występy, Cieśle, Dąbrówka, Gruszczyn, Ludynia, Skorków, Niwiska
Gruszczyńskie, Czostków.