„KONKURS” ogłoszony przez Wojewodę Świętokrzyskiego