Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ

Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020 podopiecznych  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie korzystających z żywności z Podprogramu 2020, które odbędą się: 

19.05.2021 o godz. 14.00.  

19.05.2021 o godz. 16.00. 

20.05.2021 o godz. 15.00 

DT będą realizowane zgodnie z wytycznymi związanym z zasadami bezpieczeństwa w stanie epidemii w danym okresie. Będą to warsztaty zdalne on-line : kulinarne – „Kulinarnie mocni – Magicy” oraz warsztaty niemarnowania żywności „Żywność jest cenna” i Akademii gospodarowania” Chętne osoby, które chcą wziąć udział w warsztacie on-iline mogą się skontaktować z Gminnego Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasocinie lub Kieleckim Bankiem Żywności 664 031 040 w celu uzyskania linku po weryfikacji numeru skierowania.