Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie informuje:

– okres świadczeniowy Program „Rodzina 500+” trwa do 2021-05-31.

Wobec powyższego przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ rozpocznie się od:
1 lutego 2021 w formie elektronicznej poprzez strony: emp@tia, bankowość elektroniczną oraz ZUS PUE,
1 kwietnia 2021 w formie papierowej.

– przyjmowanie wniosków rodziców ubiegających się o pomoc z programu Świadczenie „Dobry Start” oraz o zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny rozpocznie się od:

1 lipca 2020 w formie elektronicznej poprzez strony: emp@tia, bankowość elektroniczną oraz ZUS PUE,
1 sierpnia 2020 w formie papierowej.